Program AI, Bina Robot,
Berseronok

Sediakan anak dan pelajar anda dengan kemahiran dan pengetahuan yang menyediakan mereka untuk pelbagai zaman mereka.

Namun, pembelajaran ini boleh dibuat dalam suasana yang santai dan menyeronokkan.

Meneroka Teknologi Buatan ( AI ) dan teknologi seterusnya

Peralatan terbaik dalam untuk anak dan pelajar anda meneroka dunia kepintaran buatan ( artificial inteligence ) 

Quarky Mendedahkan Teknologi

Teknologi yang berkaitanyang boleh dipelajari semasa menggunakan Quarky .

Pengaturcaraan

Belajar tentang pengaturcaraan daripada asas kepada yang lebih mencabar

Kepintaran Buatan

Meneroka kepintaran buatan yang menjadikan mesin yang dibina lebih pintar

Robotik

Robot yang dibina dengan menggunakan segala kit yang tersedia dan boleh digabungkan dengan komponen lain

Teknologi Pemanduan Kendiri

Menghasilkan kenderaan yang memandu kendiri sudah menjadi kenyataan kini dengan cara mudah dan cepat.

Teknologi Interaktif

Penghasilan teknologi yang boleh interaksi dengan sekeliling dan manusia yang lain, bukan teknologi yang untuk dipandang sahaja

Teknologi setempat

Penciptaan teknologi yang mengikut keperluan setempat dan situasi menjadikan teknologi tersebut unik dan berguna

Automasi

Mesin kini sudah kurang memerlukan kawalan daripada manusia. Sistem automasi memudahkan dan mempercepatkan kerja yang ingin dilakukan.

Kemahiran Tangan

Dalam pembinaan robot, kemahiran tngan dan teknikal memainkan peranan yang penting. Pengukuhan kemahiran lain menambah lagi kemenjadian pelajar.

Jangan dirompak masa depan generasi akan datang dengan membiarkan mereka tidak bersama dengan dunia kini

Cikgu Kamil Razali

KENAPAKAH QUARKY TERBAIK ?

Belajar teknologi akan datang dengan selesa di kediaman sendiri 

Quarky boleh menjadi apa sahaja. Anda boleh membina projek interaktif yang boleh digunapakai dalam kehidupan seharian. 

Contohnya alat mengesan wajah, penghantar makanan bersama AI dan juga rumah pintar.

Quarky membantu memahami konsep Kecerdikan Buatan ( AI ) yang banyak digunakan kini.

Contohnya pembelajaran mesin ( machine learning) dan pengecaman suara ( voice recognition )

Pengaturcaraan yang boleh dibuat dengan menggunakan pelbagai gadget membolehkan anda membina program anda di mana -man, bila-bila masa.

Mengawal Quarky juga boleh dilakukan dengan sebarang gadget. Anda boleh menggabungkan gadget anda dengan Quarky untuk menjadikan keduanya sebagai pereka cipta zaman datang.

Ciptakan projek bersama prototaip yang berguna bagi kehidupan seharian dengan menggunakan Quarky. 

Praktikkan kemahiran abad 21 seperti pemikiran kreatif, pemikiran kritikal, kemahiran menyelesaikan masalah, pemikiran logikal dan inovasi.

PAKEJ QUARKY

Quarky Innovator Kit ditawarkan kepada pelajar dan individu yang berminat untuk mempelajari ilmu robotik di samping kepintaran buatan ( artificial inteligence ) dan pembelajaran mesin ( machine learning )

Sasaran    : 7 – 15 tahun

Kursus        : 2 kursus programming PictoBlox

                      2 kursus programming Phyton

Set diterima:  Set Quarky dengan 2 konfigurasi